Home
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
AgendaLiv organiseertLotgenotencontactgroep 'De stilte voorbij'

Als kind seksueel misbruikt? Praat erover!

Lotgenotencontactgroep

  • Voor vrouwen vanaf 21 jaar, die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn.
  • 1 x per maand, op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur.
  • 10 bijeenkomsten. Daarna wordt besloten of de groep voortgezet wordt.
  • Maximaal 8 vrouwen. Start van de groep bij minimaal 4 deelnemers.
  • Locatie: omgeving Sittard-Geleen
  • Begeleiding door vrouwelijke therapeut tevens ervaringsdeskundige.


Praktische informatie

  • Je hebt geen verwijzing nodig.
  • Kosten per bijeenkomst € 15,= inclusief koffie en/of thee.


De bijeenkomsten zijn bedoeld om een veilige omgeving te bieden, waarin herkenning, erkenning, verwerking, steun en
troost gevonden kan worden. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s besproken die samenhangen met seksueel
misbruik. De bijeenkomsten vormen geen therapie, doch kunnen wel een therapeutische uitwerking hebben. 

Thema's waar over gesproken wordt: leven met een geheim, schuld en schaamte, plaats in je gezin, zelfbeeld, isolement,
grenzen, identiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit, oude patronen, de relatie met je ouders, de invloed op de opvoeding
van je kind(eren), omgaan met je boosheid, je innerlijk kind en sociale weerbaarheid. Er wordt ingegaan op wat je zelf naar
voren brengt. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet wilt zeggen of doen. Je kunt ervaringen uitwisselen, oude gevoelens doorleven,
oefenen met nieuw gedrag, steun krijgen en geven. 

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Miranda Daniëls, 046 - 485 93 37. 

 

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact