Home
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Kijk op jezelf!Nieuws en ontwikkelingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwordingOorlog leeft vaak in ons voort, zonder dat we het beseffen

In onze wereld groeien helaas veel te veel kinderen op in een oorlogssituatie. Oorlog heeft altijd een verwoestende invloed op de ontwikkeling
van een mens, kind of volwassene. Geweld, verwaarlozing, honger, misbruik. Gevolgen zijn traumatisch. We worden er angstig van, alsook
somber en agressief. De oorlog leeft dan als het ware in je voort.

Volwassenen en kinderen van nu kunnen ook ontzettend veel last hebben van vorige levens waarin ze een trauma hebben opgelopen en/of
dood zijn gegaan als gevolg van een oorlog, welke dan ook en in de breedste zin.

WO-I en WO-II kom je bijvoorbeeld veel tegen. Denk aan gaskamers, concentratiekampen, verhongering, soldaat zijn en aan verplicht orders
opgelegd krijgen, terwijl je niet (meer) wilt, verraden en/of verraden zijn, de vijand zijn in een oorlog en 'verloren hebben', SS-er zijn in WO-II,
martelingen, verstikking in loopgraven, om maar niet te spreken van angsten en emoties en lichamelijke letsels die uit oorlogen kunnen voortvloeien.
Het zijn levens die vaak abrupt geëindigd zijn. We worden dan wel opnieuw geboren, maar een deel van ons is dáár achtergebleven en daarom
hebben we er in het hier en nu last van. Dit kan zich uiten in angstklachten, controlemechanismen of depressies door opgesloten te zitten,
lichamelijke klachten door verwondingen, luchtwegproblemen of allergieën door inhalering in de gaskamer, ongewenste kinderloosheid door bv
medische experimenten, vermoeidheid door langdurig gevangenschap, eetproblemen of eetstoornissen door bv hongersnood. De lijst is eindeloos.

Reïncarnatietherapie helpt je om de onverwerkte traumatische ervaringen alsnog te verwerken, zodat je klachten in het hier en nu gedeeltelijk
of geheel verdwijnen.Vlinder

Ergens in een donker woud,
had een kleine rups een cocon om zich heen gebouwd,
het enige kruipen maakte haar vreselijk moe,  
ze sleepte zichzelf naar dit veilige plekje toe,
in haar cocon was het donker, ze had er veiligheid gekregen,
maar ze voelde zich ook eenzaam en kon zich niet bewegen,
in de cocon bleef ze klein,
diep in haar hart wilde ze graag een vlinder zijn,
ze was bang voor de verandering die ze zou ondergaan,
het loslaten van haar veiligheid en voor wat haar te wachten zou staan,
dapper als ze was, besloot ze zich aan de natuur over te geven, 
en te vechten voor een gelukkig leven,
ze voerde in haar cocon een zware strijd,
ze raakte de controle over haar lichaam kwijt,
op een dag scheen er een zonnestraaltje door haar cocon,
dit was het moment waarop voor haar een nieuw leven begon,
ze ontpopte zich in de warmte van de zonnestralen,
ze voelde dat dit de bron was waar ze echte liefde kon halen,
haar kleurrijke vleugels spreidde zij uit in het licht,
ze genoot van haar vormen, een prachtig gezicht,
nu vliegt ze over zeeën, langs bergen, door dalen,
ze rust op bloemen en durft nectar te halen,
ze houdt van de sterren en vliegt graag bij nacht,
de aangename rust en stilte hebben haar tot eindeloos dromen gebracht,
de wereld ligt voor haar open, ze voelt zich vrij...


Auteur onbekend (Anonymous, n.d.)


 
Onvergankelijk


"Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Zoals de zon die 's avonds voor onze aardse ogen schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat
haar licht te verspreiden." 
 

Johan Wolfgang von Goethe


Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact