Home
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Kijk op LivNieuws en ontwikkelingen van Liv
Praktijk Liv én Kinderpraktijk De Levensboom

Om kinderen, ouders en overige opvoeders nog beter te kunnen ondersteunen zijn per 1 augustus 2014
kindertherapie en alle overige pedagogische diensten van Praktijk Liv ondergebracht in Kinderpraktijk De Levensboom.

"Leven vanuit mijn hart is de rode draad in mijn leven en is ook mijn engagement in mijn werk.
Vanuit mijn hart werk ik dan ook binnen Praktijk Liv en Kinderpraktijk De Levensboom.
Ik kijk er naar uit om nog meer volwassenen en kinderen te begeleiden in hun proces van zelftontwikkeling."

MirandaKinderpraktijk De Levensboom | Dorpstraat 85 | 6122 CG  Buchten| Tel. 046 - 485 93 37|
info@kinderpraktijk-delevensboom.nl | www.kinderpraktijk-delevensboom.nl (under construction) |


 
Liefhebben en Loslaten


Soms komt iets op je pad, gewoon omdat je het nodig hebt om je richting te geven, te focussen of om tot inzicht te komen.
Want (spirituele) groei is alleen mogelijk door in vertrouwen los te laten en te aanvaarden wat er is.
Dit prachtige gedicht, geschreven door Nelson Mandela, raakt hiermee de kern.Liefhebben en Loslaten

Loslaten betekent niet je niet meer betrokken voelen,
maar ik kan het niet voor een ander doen.

Loslaten is niet mijzelf losmaken,
maar het besef dat ik een ander niet kan besturen.

Loslaten is niet een ander wat toestaan,
maar hem laten leren door ervaren.

Loslaten is machteloos toegeven,
want het resultaat is niet van mij afhankelijk.

Loslaten is niet een ander willen veranderen of hem de schuld geven,
maar het beste van mijzelf maken.

Loslaten is niet meer zorgen voor,
maar zorg hebben om.

Loslaten betekent niet meer vasthouden,
maar steunen.

Loslaten is niet oordelen,
maar anderen de kans geven zichzelf te zijn.

Loslaten betekent niet meer alles willen regelen.
maar anderen de kans geven de werkelijkheid onder ogen te zien.

Loslaten betekent niet ontkennen,
maar aanvaarden.

Loslaten betekent niet langer willen scheiden of twisten,
maar eigen tekortkomingen zoeken en verbeteren.

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar elke dag nemen zoals die komt en daar plezier in hebben.

Loslaten is niet iedereen bekritiseren en bedisselen,
maar proberen te worden waarvan ik droom.

Loslaten is niet het verleden betreuren,
maar groeien en leven naar de toekomst.

Loslaten is minder angst hebben en meer liefhebben.


Auteur: Nelson Mandela 

Succesvolle knuffelinzamelingsactie 'Een knuffel voor jou!' 

Soms is het een beer of een ander dier, soms een popje van zachte stof, dan weer een lapje. Ze komen voor in 
alle vormen, kleuren en maten en dragen ieder hun eigen verhaal. Voor een kind is het een onafscheidelijke vriend.
Kinderen vertellen er hun grootste angsten aan en delen er boosheid, verdriet en vreugde mee.

In 2013 voerde Liv de actie ‘Een knuffel voor jou!’. Deze actie had tot doel zieke kinderen en kinderen uit gezinnen onder 
de armoede grens middels een knuffel, niet alleen een stuk speelgoed te bieden, maar ook een stukje troost en veiligheid. 
Ik heb van heel veel mensen zakken vol knuffels mogen ontvangen. Inmiddels zijn knuffels gedoneerd aan 
Stichting Speelgoedbank De Grabbleton Zuid-Limburg te Geleen.
 


 

 

 
Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact