Kinder- en jeugdtherapie
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Werkwijze met kinderenWaar in de hiernavolgende tekst ouder(s) wordt geschreven, kunt u ook verzorger(s) lezen.

 

Samen met ouder(s) en kind start ik met een intakegesprek om het probleem van het kind helder te krijgen. Afhankelijk van de leeftijd
van het kind zal de ouder(s) hierin een grotere of minder grote rol spelen. Het kind staat te allen tijde centraal. Ik stem dan ook
voortdurend af op het kind, rekening houdend met de leeftijd en zijn of haar belevingswereld.

 

Tijdens de therapiesessies werk ik uitsluitend met het kind alleen. Bij kinderen maak ik gebruik van een combinatie van spel- en
verbale therapie. In het spel krijgt het kind de ruimte om zijn of haar emoties te uiten en om gebeurtenissen en gevoelens op een
natuurlijke en speelse wijze te herbeleven en deze te verwerken. Als therapeut leef ik mee, speel ik mee en geef ik mee woorden
aan het spel. Ik ondersteun het kind om moeilijke confrontaties aan te gaan. Ik begeleid het kind al spelend door de herbeleving heen,
zodat het kind het trauma kan loslaten als hij/zij deze bewust ervaren heeft. Hierdoor is het kind in staat emotioneel en cognitief
nieuwe inzichten te verwerven en met een positievere houding de wereld tegemoet te treden.

 

In de keuze van het spelmateriaal en de te gebruiken techniek volg ik het kind. Het kind bepaalt wat er gaat gebeuren. Het kind
kiest waarmee het wil spelen of wil werken. Het materiaal is geen doel op zich, maar een middel oftewel een overgangsobject om
toegang te krijgen tot de belevingswereld en de (traumatische) ervaringen van het kind. Door speelgoed en/of creatieve materialen
te gebruiken als overgangsobject blijft het veilig genoeg voor het kind om naar de situatie te (blijven) kijken en er een oplossing
voor te vinden. Als het verhaal namelijk over iets of iemand anders gaat, is het veel veiliger en dus makkelijker uit te zoeken wat
er precies gebeurd is en wat er nodig is om die situatie op te lossen.

 

In het spel kunnen we gebruikmaken van:

 • materiaal voor sociaal-emotioneel spel/rollenspel/fantasiespel: poppen met poppenspullen, poppenwagen, keukentje, winkeltje,
  poppenkast, poppenhuis, dokterspullen, auto’s, bootjes, vliegtuigjes met vliegveld, garage, boerderij, speelgoeddieren,
  knuffeldieren, handpoppen, ridders, verkleedkleren of doeken om hutten te bouwen
 • constructiematerialen: Duplo, Lego, Megabloks, houten blokken en treinbaan
 • creatieve materialen: verf, klei, wasco´s, stiften, kleurpotloden, tekenborden en allerlei knutselmaterialen  
 • bewegingsmaterialen
 • gezelschapsspelen
 • leesboeken
 • muziekinstrumenten
 • en/of zelf verhalen maken/schrijven.

Tekenen

Adolescenten hebben veelal geen behoefte aan het werken met spelmateriaal. Zij kunnen zich makkelijker uiten middels tekenen
met de niet-dominante hand. In aanvang voelt het vreemd om met je zogenaamde verkeerde hand te tekenen. Al snel wordt het
echter als bevrijdend ervaren om iets op papier te zetten waar je eigenlijk geen woorden voor hebt. Het voordeel van tekenen
met je niet-dominante hand is dat dit direct toegang geeft tot je gevoel en je onderbewustzijn. Voor sommige kinderen is het
verlede
n al zo aanwezig dat zij het ook kunnen tekenen met hun goede hand. 

Ouderoverleg

Een kind staat nooit geheel op zichzelf. Een kind maakt deel uit van een systeem: een gezin, een familie of een gemeenschap.
De therapie houdt dan ook niet op bij het kind. Periodiek overleg met de ouders is van wezenlijk belang in het therapeutisch proces.
Na ongeveer drie therapiesessies evalueer ik met ouders de therapie. Hierbij geef ik in grote lijnen aan waar we aan werken en
hoe het kind zich ontwikkelt. Indien het kind hier toestemming voor geeft, kan deze evaluatie ook gedetailleerder plaatsvinden.
Tijdens deze evaluaties verneem ik van ouders hoe het kind thuis op de therapie reageert. Tevens vraag ik ouders mij zo mogelijk
per email op de hoogte te houden. De communicatie tussen kind en mij als therapeut is hierbij te allen tijde open. Tijdens het
ouderoverleg is er voor ouders ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Ouderbegeleiding: als ouder voor jouw kind aan de slag

Naast de therapie voor het kind, begeleid ik ook ouders om te werken aan hun inzicht in en mogelijke bijdrage aan het in stand
houden van de problematiek van het kind. Jouw kind spiegelt jou als ouder namelijk haarfijn. Hij of zij reflecteert wie je bent en wat 
je doet. Als ouder kun je jezelf dus leren kennen via het gedrag en welzijn van je kind. Je kunt ontdekken of de grondslag onder
jouw en zijn of haar bestaan overleven is of voluit leven. Jouw kind laat je weten wat er nodig is om tot ontplooiing van jezelf te
komen. Meestal gaat het om onbewuste stukken uit het leven van jou als ouder. Als je als ouder aan de slag gaat met jouw eigen,
aandeel verloopt de groei, genezing, gedragsverandering bij je kind gemakkelijker. Soms zelfs zonder therapie voor je kind.
Ook kunnen we samen de communicatievaardigheden naar je kind toe vergroten.


Privacy

Privacy vind ik voor kinderen net zo belangrijk als voor volwassenen. De therapie is gebaseerd op het vertrouwen dat ik krijg van
het kind. Hieruit resulteert dat ik geen inhoudelijk verslag van de therapiesessies doe zonder voorafgaande toestemming van het
kind. Gemaakte tekeningen en/of werkstukjes mag het kind, mits hij/zij dit zelf wilt, zelf aan zijn ouders laten zien. Daarna gaan
deze weer terug in het kinddossier en blijven in mijn praktijk.

 

Kan ieder kind deze therapie volgen?

Regressietherapie is geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar. Bij kinderen die zelf niet of moeilijk een sessie kunnen doen door leeftijd
(bv onvoldoende taal- en spreekvaardigheid), handicap, stoornis of anderszins, werk ik via een derde die de sessie doet voor
het kind; een ouder, een grootouder of pleegouder. De persoonlijke band is van meer belang dan de officiële relatie.

 

Wat kan ik als ouder doen tijdens het uur therapie?

Je kunt in de wachtruimte wachten en een kopje koffie of thee drinken. Er liggen tijdschriften voor je klaar.

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact