Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Innerlijk kind werk
Het kind in je

Het innerlijk kind
Het pure kind
Het gekwetste kind
Het beschadigde kind
Het overlevende kindJe denkt en doet zoals je dat van jezelf gewend bent. Heel gewoon en normaal. Echter vaak is het niet zo normaal of natuurlijk
als het lijkt. Veelal is ons alledaagse denken, voelen en doen een vorm van overleven. Een manier om oude pijn onderdrukt te houden.
Dat kost energie, werkt vermoeiend en put uit. Energie die je nodig hebt om te zijn wie je bent, gaat verloren.

In het hier en nu zie je dit bijvoorbeeld terug in:

 • Geen nee durven zeggen.
 • Geen grenzen durven stellen.
 • Niet voor jezelf op durven komen.
 • Jezelf uitputten en/of wegcijferen.
 • Jezelf steeds weer onder druk zetten.
 • Wantrouwen voelen naar anderen.
 • Jezelf emotioneel afsluiten.
 • Jezelf onzichtbaar maken of terugtrekken.
 • Niet willen/kunnen/durven voelen.
 • Niet op je gevoel durven vertrouwen.
 • Je niet gehoord of gezien voelen.
 • Je machteloos voelen.
 • Jezelf niets waard vinden.
 • Niet weten wat je wilt in het leven.
 • Altijd twijfelen.
 • Geloven dat je het niet kan of niet goed doet.


Het zijn situaties die we normaal zijn gaan vinden, we vinden dat ze bij ons horen. Echter, het zijn situaties die voortvloeien uit onverwerkte
kind-ervaringen en derhalve nog steeds van invloed zijn op hoe we ons voelen in het hier en nu. We noemen dit het innerlijk kind.

Het innerlijk kind is het kind in jezelf. Het meisje of jongentje dat je zelf ooit was. Op jonge leeftijd zijn we heel ontvankelijk voor de invloeden
van onze omgeving. Geen enkele ouder is perfect of kan aan alle behoeften en verwachtingen van een kind voldoen. In de relatie tussen
ouders onderling of tussen ouder(s) en kind kunnen problemen ontstaan. Ieder van ons heeft in zijn of haar jeugd te maken gehad met
teleurstellingen. We maken dingen mee, die we als moeilijk ervaren en/of die ons beschadigen. Het zijn ervaringen die innerlijk pijn doen en
we vaak niet begrijpen. Om die pijn niet te hoeven voelen, besluiten we als kind weg te gaan van de pijn. Je past je als kind aan, aan de
omstandigheden. Je ontwikkelt overlevingsstrategieën om emotioneel te overleven. Je gaat dingen geloven om om te kunnen gaan met wat
er gebeurt. Overtuigingen en conclusies worden verinnerlijkt. De relatie met jezelf en met je omgeving raakt verstoord. Een stukje kind in
jezelf, blijft dan in die emotie of ervaring steken en kan niet meer verder groeien. Het zit vast in het verleden. Je innerlijk kind gelooft
echter nog steeds dat het in de situatie van toen zit en nog steeds zijn gedrag moet volhouden. Helaas gaan overlevingsstrategieën ons
in onze volwassenheid beperken en stagneren, met name in onze relaties. Gebeurtenissen in het hier en nu raken dan oude pijn. Pijn die
nieuw aanvoelt, maar niet nieuw is.

Middels regressietherapie kun je contact maken met het kind in je. Wat als kind onverwerkt is gebleven, kan alsnog verwerkt worden.
Emoties die toen niet geuit konden of mochten worden, kunnen alsnog gevoeld en verwerkt worden. Door als volwassene van nu het kind
in jezelf te vragen wat het toen nodig had, kun je dit alsnog aan het kind in jezelf geven. Je kunt het kind beschermen, koesteren en uitleg
geven over het hoe en waarom. Je kunt een begrijpende en liefdevolle 'ouder' zijn voor je innerlijk kind. Hierdoor geef je je innerlijk kind
alsnog wat het vroeger heeft gemist en tekort gekomen is. Als je krijgt wat je nodig hebt, word je minder afhankelijk van anderen. Je kunt
het jezelf namelijk geven. Je raakt niet meer zo snel teleurgesteld in situaties en in anderen. Door je innerlijk kind aandacht, tijd en liefde
te geven, kan het als het ware opnieuw opgroeien vanuit liefde en begrip. Je kunt dan als volwassene jouw innerlijk kind ontlasten van de
verantwoordelijkheden, emoties en overtuigingen van toen. Dit leidt tot inzicht, begrip en loslaten van beperkingen. Hetgeen helend werkt.
Het geeft je je vrijheid terug, biedt keuzemogelijkheden en je levensenergie kan beter stromen. Je komt weer dichter bij jezelf.

 

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact