Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
WerkwijzeWe starten met een intakegesprek om jouw probleem helder te krijgen en een eventuele rode draad hiervan in je leven te bepalen.
De sessies die daarna volgen, bestaan uit een kort voorgesprek, een herbeleving en een korte evaluatie. In het voorgesprek staat
jouw probleem centraal en onderzoeken we waaraan je wilt werken. Tijdens de herbeleving gaan we terug naar ervaringen in het
verleden waar het probleem oftewel de thematiek speelde of is ontstaan. Je herbeleeft de ervaring zodanig dat de onverwerkte
elementen op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel/energetisch niveau alsnog worden verwerkt. In het nagesprek
nemen we kort de sessie door op beleving en betekenis voor jezelf in samenhang met je huidige problematiek.


Trance
Tijdens de therapie werk ik met trance. Dit is geen hypnose. Trance is een toestand van veranderd bewustzijn, een bewustzijn waarbij
de aandacht zowel in het hier en nu, als in het toen en daar kan zijn. Alles wat je in het verleden ervaren hebt, kun je in trance
opnieuw ervaren. Trance is een heel natuurlijk verschijnsel en ontstaat vanzelf door je te concentreren. Je kunt het vergelijken met
het kijken naar een boeiende film: je leeft mee in de film en je weet tegelijkertijd ook waar, waarnaar en hoe je zit te kijken. Als het
ware een dubbel bewustzijn. Dit gebruik ik ook in therapie. Hierdoor kun je goed ontdekken hoe een vroegere ervaring tot op dit
moment heeft doorgewerkt. Door het gebruik van trance maak je alles bewust mee en weet je ook na de therapiesessie nog wat er
gebeurd is.

 

Wil je uitsluitend in je huidige leven werken, dan kan dat ook. Normaliter selecteert jouw onderbewuste zelf in welk herbelevingsgebied
gewerkt moet worden, met andere woorden welke ervaringen het sterkst met jouw probleem van nu verbonden zijn. Tijdens de
herbeleving maak ik indien nodig en/of gewenst ook gebruik van creatieve materialen, waaronder tekenmateriaal.

 

Kan iedereen deze therapie volgen?

Verbale communicatie is essentieel voor deze vorm van therapie. Kunnen horen en spreken is derhalve van belang om van deze
therapievorm gebruik te maken.
Vanwege de remmende werking op de herbeleving is de therapie minder geschikt voor mensen die
emotie onderdrukkende medicijnen gebruiken, slaapmiddelen, drugs of overmatig alcohol. Daarnaast ook voor mensen die psychotisch
zijn of daar erg gevoelig voor zijn.
In geval van zwangerschap overleggen we eerst over de mogelijkheden. Therapie volgen tijdens
de zwangerschap is mogelijk. Voor en na de sessie besteed ik dan geruime aandacht aan bescherming c.q. afscherming van het nog
ongeboren kind.

Duur van de therapie

De duur van de therapie is afhankelijk van de aard van het ingebrachte probleem. Door de doelgerichte wijze van werken is
reïncarnatie- en regressietherapie veelal een snelwerkende therapie. In de regel zijn meerdere sessies nodig voor een merkbaar
resultaat. In overleg bepalen we de frequentie van de sessies. Dit kan variëren van eenmaal in de 2 tot 4 weken. De in het
bewustzijn gekomen zaken hebben namelijk tijd nodig om door te werken.

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact