Tarieven en Vergoedingen
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Regressietherapie
Volwassenen

Intakegesprek of therapiesessie (2 uur)               € 130,=

 

Kinderen tot 18 jaar

Intakegesprek of therapiesessie (1 uur)               €   65,=
 

Een gemiddelde sessieduur is 2 uur. Een uitloop van een ½ uur is mogelijk en te verwachten. Voor zover de sessieduur van 2 uur wordt
overschreden, wordt het meerdere naar rato in rekening gebracht. Het uurtarief is € 65,=. Tarieven zijn inclusief BTW, voorbereiding, 
materiaalkosten en verslaglegging voor gebruik van de praktijk. Indien je maximaal 2 uur therapie wenst, dien je dit bij het maken van 
de afspraak kenbaar te maken.

 

Het eerste ½ uur van het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en te kijken en te voelen of het over en weer klikt en of er 
vertrouwen is om het therapieproces samen in te gaan. Mocht dit om welke reden dan ook niet het geval zijn, dan nemen we na dat 
½ uur afscheid van elkaar en zijn er geen kosten verbonden aan dit eerste ½ uur.

 

Bij kinderen vanaf 12 jaar is het mogelijk dat een sessie langer duurt. Dit heeft te maken met het concentratievermogen van het kind 
en is tevens afhankelijk van wat het kind wil, wat werkt het beste voor het kind en/of de intensiteit van de sessie. Het meerdere 
van de sessieduur wordt dan naar rato in rekening gebracht. Bij kinderen van 12 tot 18 jaar, duurt een sessie echter niet langer dan 
2 uur.

 

Betaling

Betaling is contant na afloop van de sessie. Je ontvangt een bewijs van betaling.

 
Vergoeding

Ik ben beroepslid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten (NVRT), registratienummer NVRT.1283.L. Door dit 
lidmaatschap worden de kosten van de reïncarnatie- en regressietherapie door een groot aantal ziektekostenverzekeraars geheel of 
gedeeltelijk vergoed. Een overzicht van de ziektekostenverzekeraars en hun vergoedingen kun je vinden op de website van de NVRT, 
www.reincarnatietherapie.nl

 

Zekerheidshalve adviseer ik je om op voorhand met je ziektekostenverzekeraar af te stemmen wat precies de vergoedingen zijn binnen 
je verzekeringspakket en na te vragen of je ziektekostenverzekeraar therapie vergoedt welke gegeven wordt door een therapeut 
die lid is van de NVRT. De verantwoordelijkheid voor het uitzoeken van de vergoedingsgerechtigdheid ligt te allen tijde bij jezelf. 
De therapie valt veelal onder de ‘Alternatieve Geneeswijzen’. Mijn AGB-code/zorgverlenersnummer is: 90-044691.

 

De therapie kan in sommige gevallen ook door andere instanties worden vergoed. 
·      Vergoeding uit een persoonsgebonden budget. 
·      Werkgevers die uit preventieve overwegingen financiële bijdrage leveren aan de fysieke, emotionele en mentale gezondheidstoestand 
     van hun werknemers.


Afspraak maken

Voor een therapeutische sessie kun je rechtstreeks een afspraak maken. Een verwijskaart is niet nodig.

 

Afspraak annuleren 

Na het maken van een afspraak gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voor de sessie 
telefonisch worden afgezegd. Als je later afzegt, worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht. Je ontvangt
hiervoor een factuur. Indien een afspraak door redenen mijnerzijds niet kan doorgaan, krijg je hiervan telefonisch bericht.
De kosten van de geplande sessie komen dan te vervallen.

 
Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij mij terecht. Dit kan tijdens een sessie of telefonisch. Indien je klachten hebt, vind ik het 
prettig dat wij die eerst samen bespreken. Indien de klachten naar jouw mening niet naar tevredenheid door mij worden afgehandeld, 
kun je je wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVRT. Ik onderwerp mij aan het klachtrecht van de 
beroepsvereniging NVRT.

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact