Over Liv
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Over Liv 

Praktijk Liv wordt gevormd door mijzelf, Miranda Daniëls (1970). Ik ben moeder van een prachtig zoontje. Door een ingrijpend 
ziekteproces kwam ik rond mijn 30e in aanraking met therapie. De reguliere zorg bood mij geen mogelijkheid tot volledig herstel, 
waardoor ik op zoek ging naar andere vormen van therapie. Na enkele omzwervingen, die weliswaar allen bijdroegen aan het 
dichterbij mezelf komen, maar mij niet tot de kern van mezelf brachten, kwam ik in contact met regressietherapie. Dit raakte mij diep. 
Ik was verwonderd over deze vorm van therapie die zo snel naar de kern van een probleem en klacht gaat. 

 

Middels inner child sessies werd ik mij bewust van een traumatische ervaring uit mijn vroege jeugd. De pijn en angst van deze ervaring
zijn zo hevig geweest dat de hele ervaring diep in mijn onderbewuste was weggezakt. Hierdoor had ik geen mentale herinnering meer
aan hetgeen er gebeurd was. Echter mijn lichaam was destijds getuige geweest en zij wist het nog. In therapie reageerde zij dan ook.
Zodanig dat ik niet anders kon dan accepteren en geloven wat mijn lichaam mij alsnog jaren later vertelde. De kracht en energie die
hierdoor vrijkwamen, zette ik om in het opstarten van Praktijk Liv. Liv staat voor mijn proces van het verleden loslaten, in vertrouwen
in het heden, vertrouwen in terugkomen bij mijzelf. 

 

Ik geloof dat eenieder een zelfhelend vermogen ter beschikking heeft. Zo is er bijvoorbeeld het herstel van je huid als deze beschadigd
is geraakt. In korte tijd vormt zich een korstje. Je hoeft er niets voor te doen. Er groeit vanzelf nieuwe huid aan, van binnenuit. Ik geloof
dat er in ons lichaam een innerlijke kracht is om terug te keren naar de oorspronkelijke staat van zijn. 

In regressietherapie gaat het ook om het loslaten van het verleden, van het onverwerkte trauma. Door in therapie via het ingebrachte
probleem te voelen wat er is, reageert het zelfhelend vermogen meteen. Je hart oftewel je ziel, helpt het helingsproces van binnenuit
op gang te brengen. Deze wil gevoeld en gezien worden in wat er werkelijk is. Zo kun je via het voelen en het ervaren, de pijn, het verdriet,
de angst en/of de woede loslaten. Door het loslaten ontstaat er een oorspronkelijke verbinding met je hart, met wie je bent, met je ziel.
Je ervaart dit als rust en/of liefde.


Ook in het proces van opvoeden gaat het om loslaten en vertrouwen. Als ouder weet je dat je je kind moet loslaten. Dat begint al bij het
doorknippen van de navelstreng. Loslaten klinkt heel eenvoudig en toch is het soms best lastig. Loslaten heeft te maken met vertrouwen.
Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen hebben in loslaten gaat niet altijd van zelf. Oude overtuigingen of gedachten belemmeren je. Als ouder
weet ik hoe moeilijk dit proces kan zijn. Door zelf los te laten, geef je jouw kind de ruimte en het vertrouwen om jou los te laten, waardoor
hij/zij zijn of haar potentieel volledig tot bloei kan laten komen.

Ik heb zelf ervaren hoe heilzaam regressiesessies kunnen zijn en ik vind het een voorrecht om anderen dat ook te mogen laten ervaren.
Mijn zingeving haal ik dan ook uit het gegeven iets voor een ander te kunnen betekenen in het proces van zelfontwikkeling. Met hart en
dus ziel en ondersteund door mijn eigen ervaringen en opgedane kennis begeleid ik mensen in hun bewustwordingsproces oftewel in het
proces van loslaten in vertrouwen.      Miranda DaniëlsHome
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact