Over Liv
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Visie Liv

 


Mijn mensbeeld

Ik geloof dat ieder mens graag heel wil zijn en in verbinding wil staan met anderen. Eenieder van ons heeft een zelfhelend vermogen
ter beschikking, een innerlijke kracht om terug te keren naar zijn oorspronkelijke staat van zijn. Je legt hierbij een weg af van buiten
naar binnen, waarbij je door diverse lagen heen steeds weer opnieuw verbinding maakt en voelt met je hart, je ziel.

Om deze ontwikkelingsweg te gaan, dien je bereid te zijn naar jezelf te kijken en zelfverantwoordelijkheid te nemen over je functioneren.
Je ontvangt hierbij steun van je zelfhelend vermogen, je hart alsmede van mij als therapeut. Ik ben naast je aanwezig zonder oordeel en
waarnemend vanuit het hart.


Mijn kindbeeld

Ik zie het kind als een krachtig en uniek individu dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze met eigen-wijsheid de wereld om hem heen
onderzoekt en ontdekt. Het kind is van nature uit op ontwikkeling en zelfontplooiing en wordt hierbij gedreven door zijn nieuwsgierigheid
en leergierigheid. Gericht op contact met de ander wil het kind gezien en gehoord worden.


Mijn pedagogische visie

Je pedagogisch handelen, hoe je met kinderen omgaat, is altijd gebaseerd op je kijk op de mens/het kind. Het beeld dat je van kinderen hebt,
bepaalt hoe je met kinderen omgaat. Oftewel je pedagogisch handelen is gebaseerd op een visie. Een visie op mens- en kindzijn alsook op de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen. 

Mijn pedagogische visie is een optimistische visie gericht op positief opvoeden. Vanuit onvoorwaardelijke steun in de vorm van liefde, tijd
aandacht en betrokkenheid, het kind begeleiden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid. Hierbij het kind centraal stellend en kijkend door
de ogen van het kind. Zo kan het kind met meer of minder belemmeringen opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving.  


Mijn werkwijze met kinderen

Ik kenmerk mijzelf als een uitermate kindgericht en betrokken persoon. Emotionele veiligheid en geborgenheid bieden, staan voor mij centraal.
Van daaruit kan het kind zich optimaal ontwikkelen. Door te luisteren en te kijken naar het kind, sluit ik aan op het niveau en tempo van het
kind. Hierbij de autonomie en eigenheid van het kind respecterend.


Miranda Daniëls

 

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact